Karen Feys

contactgegevens: karen@praktijksherpa.be of telefonisch 0499/771003

Mijn naam is Karen Feys (°1968). Ik ben mama van twee leuke jongvolwassen kinderen en gehuwd met Wouter. Van opleiding ben ik maatschappelijk adviseur en criminologe.

Ik werkte 22 jaar met hart en ziel in het algemeen welzijnswerk als leidinggevende, waar ik vooral met slachtoffers van misdrijven en betrokkenen in partnergeweld aan de slag ben gegaan. Hiernaast was ik ook betrokken bij de hulp- en dienstverlening naar gedetineerden toe in de gevangenis van Ieper. In beide settings probeerde ik te werken vanuit een herstelgedachte zonder dit te forceren of op te leggen bij de cliënten.

Ik volgde een vierjarige opleiding NLP, een éénjarige opleiding “werken met slachtoffers van seksueel misbruik”, een opleiding rond “NLP en traumaverwerking” en talloze andere opleidingen rond rouw- en traumaverwerking, werken met geweld in relaties,…

Ik koos er drie jaar geleden voor deze ervaring te gebruiken in het opleiden van toekomstige sociaal werkers aan een Hogeschool. Ik geef vooral praktijkgerichte vakken en ik begeleid studenten tijdens hun eerste stappen in het werkveld.

De huidige samenleving zet veel druk op ons functioneren, op ons welbevinden en welzijn. In de rush van de dag ervaren we allerlei symptomen en klachten maar hebben we, of nemen we, niet altijd de tijd om hierbij stil te staan. Dit kan allerlei ongemakken met zich meebrengen, onrust en stress die de draagkracht van jezelf of anderen rondom jou overstijgt.

Ik wil samen met jou op pad gaan om de klachten, de vragen, de onrust te ontrafelen. We gaan samen op zoek naar wat ik voor jou kan betekenen. Het is een organisch proces dat vorm krijgt door middel van gesprekken. Zo leer ik jou beter kennen met je sterktes en je vragen waardoor we op maat van jouw leefwereld kunnen werken naar oplossingen. Ik bied jou graag de tijd en ruimte om op verhaal te komen en uit te zoeken wat dit concreet voor jou betekent.

Je vragen kunnen slachtoffergericht zijn, over hoe omgaan met de gevolgen van een misdrijf op diverse vlakken, wat zijn de gevolgen van klachtneerlegging, hoe verwerk ik dit alles, … maar vragen rond andere thema’s, problemen, bezorgdheden,…kunnen zeker ook.

Ik begeleid je graag op een ongedwongen manier, met een no-nonsense aanpak, wetenschappelijk onderbouwd, een vleugje humor en vooral met respect voor jouw wensen en noden.

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er écht contact.

Je kan je aanmelden door mij te mailen of te telefoneren. Tijdens het eerste gesprek verkennen we samen jouw hulpvraag. Samen kijken we naar de situatie zoals die zich op dat ogenblik voordoet, maar ook hoe je dit veranderd wil zien binnen een bepaalde termijn.

Kostprijs: 50 euro: individueel gesprek (duur: 1u)

Zijn er zaken onduidelijk? Heb je bijkomende vragen? Mail me gerust!

Je kan een afspraak maken via mail: karen@praktijksherpa.be of telefonisch 0499/771003